Huawei G630 G630-U20 | C00B112(CUSTC432D112) 4.3 EU