Huawei G630 G630-U20 | C00B164(CUSTC432D001) 4.3 EU