Huawei P10 VTR-L29 | 9.1.0.252 (C10E2R1P11T8) 9.0.0 Russia